W którym sądzie złożyć wniosek o alimenty?

Posted

Załóżmy, że osoba, która chce złożyć pozew o alimenty, mieszka w Radomiu. Osoba pozywana natomiast w tej hipotetycznej sytuacji mieszka w Grójcu. W którym sądzie powinno się wówczas złożyć pozew o alimenty? Okazuje się, że osoba pozywająca o alimenty ma wybór: może złożyć wniosek w sądzie Rejonowym w Grójcu lub w Sądzie Rejonowym w Radomiu, czyli albo […]

Intercyza – co to jest?

Posted

Intercyza to akt notarialny stanowiący umowny ustrój pomiędzy małżonkami. Intercyzę można spisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. Najczęściej ten akt wiążemy z całkowitą rozdzielnością majątkową. Oznacza to, że od chwili podpisania dokumentów wspólny majątek przestaje istnieć. Warto jednak pamiętać, że istnieje jeszcze kilka typów podziału: ograniczenie wspólności majątkowej, rozszerzenie wspólności majątkowej […]

Spór o drogę dojazdową – czy potrzebny jest prawnik?

Posted

Sąsiedzkie kłótnie o drogę dojazdową to już niemal polska, długoletnia tradycja. Spór pojawia się najczęściej w momencie, kiedy większe działki dzielone są na mniejsze, a do każdego terenu, gdzie powstają nowe zabudowania, musi zostać zapewniony dojazd. Mówi o tym § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny […]