Honorarium adwokata oraz radcy prawnego

Wynagrodzenie/ Honorarium adwokata i radcy prawnego

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem przed podjęciem prowadzenia się danej sprawy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:

– rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy
– wartości przedmiotu sporu
– terminu wykonania zlecenia oraz niezbędnego nakładu czasu pracy

Na wyraźne życzenie klienta sporządzamy kosztorys uwzględniający czas pracy, ilość terminów oraz inne czynniki, od których może zależeć wysokość wynagrodzenia.

Koszt jednorazowej porady prawnej w Kancelarii wynosi od 70 do 200 zł brutto.

Przy ustalaniu wynagrodzenia w sprawach sądowych Kancelaria stosuje pomocniczo stawki określone:
– Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm.
– Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm.