Kancelaria prawna

Obsługa Prawna Klientów Indywidualnych, czyli w jakich sprawach może pomóc nasz prawnik:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w wielu obszarach prawa. Prawnik z naszej kancelarii służy pomocą przede wszystkim w sprawach:
– prawem cywilnym (sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy spadkowe, odszkodowania powypadkowe, prawo rzeczowe)
– prawem spółdzielczym i lokatorskim
– prawem gospodarczym (w tym m. in. spory gospodarcze, zakładanie spółek, sprawy z zakresu prawa spółek handlowych)
– postępowaniem egzekucyjnym (w tym m. in. reprezentowanie przed komornikami sądowymi, pomoc w egzekucji należności)
– prawem upadłościowym i naprawczym (w tym m. in. dochodzenie roszczeń od upadłego, upadłość konsumencka)
– prawem karnym i prawem wykroczeń (nasz adwokat występuje w roli obrońcy w procesie karnym, oskarżyciela posiłkowego)
– prawem pracy
– prawem rodzinnym (rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi, kontakty, władza rodzicielska)

We wskazanych wyżej dziedzinach prawa zapewniamy:
– zastępstwo procesowe
– sporządzamy pisma, opinie prawne oraz umowy
– udzielamy porad prawnych

Prawnik dla przedsiębiorstw i Osób Prawnych:

Obsługa przedsiębiorców oraz osób prawnych może polegać na:
– stałej obsłudze prawnej (ryczałt lub wynagrodzenie za czas pracy)
– obsłudze ad hoc
– zastępstwie prawnym przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Obsługa prawna osób indywidualnych i przedsiębiorców obejmuje miejscowo sprawy właściwe dla Sądu Okręgowego w Radomiu i podległych mu Sądów Rejonowych (Grójec, Zwoleń i in.) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu. Zastępstwo przed Sądami i organami poza w/w następuje w drodze indywidualnych ustaleń, jakich dokonuje adwokat lub radca prawny, z uwzględnieniem odległości i czasu niezbędnego na dojazd.

Zapraszamy do naszych Kancelarii w miastach:
-Radom
-Zwoleń
Zasięg terytorialny spraw, które obsługujemy, jest szeroki: są to nie tylko pobliskie powiaty (Grójec, Góra Kalwaria, Kozienice). Współpracujemy z klientami lub podmiotami gospodarczymi z całego kraju.