O braku i namiarze w prawie. Kilka słów o leczeniu osób uzależnionych od dopalaczy i narkotyków.

Posted

Ten miły wręcz zapewne czarujący kobiety pan to Pablo Escobar (nie mylić z San Escobar). Kolumbijski baron narkotykowy, swego czasu siódmy najbogatszy człowiek na świecie, zarabiający około milina dolarów dziennie na sprzedaży kokainy. W serialu Narcos (dwie pierwsze części są podobno o nim, na razie zacząłem pierwszy sezon) przedstawiono go jako człowieka z wizją. Jego […]

O odwadze prawniczej

Posted

O odwadze prawniczej. Kiedyś w młodość przeczytałem książkę pt.: „Odwaga”. Była o młodym Indianinie, który – wielką pracą nad sobą został, mimo że się nie zapowiadało na to – wielkim wojownikiem. Czy jest coś takiego jak odwaga prawnicza? Oczywiście że jest. Poprzedni wpis dotyczył nowych narkotyków – dopalaczy. Kilka lat temu gdy po pierwszej akcji […]

Czy można lubić czasem orzeczenia sądowe? Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie – z dnia 30 marca 2017 r. II SA/Rz 931/16 – Ilość środka zastępczego i sposób jego ukrycia – jako okoliczności uzasadniające wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzanie środków zastępczych do obrotu.

Posted

Mam takie czarnowidztwo. Takie proroctwo, moje które nie chciałbym, aby się spełniało. Abym nie miał racji. Ale bardzo się boje, że mam. Otóż sądzę, że w ciągu 10-20 lat plagą społeczną na równi z alkoholizmowi i narkomanii będzie uzależnienie od dopalaczy. Nazwa dopalacz – nazwa potoczna jest myląca. Wole nazwę nowe narkotyki. Ustawa z dnia […]