Czy można lubić czasem orzeczenia sądowe? Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie – z dnia 30 marca 2017 r. II SA/Rz 931/16 – Ilość środka zastępczego i sposób jego ukrycia – jako okoliczności uzasadniające wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzanie środków zastępczych do obrotu.

Posted

Mam takie czarnowidztwo. Takie proroctwo, moje które nie chciałbym, aby się spełniało. Abym nie miał racji. Ale bardzo się boje, że mam. Otóż sądzę, że w ciągu 10-20 lat plagą społeczną na równi z alkoholizmowi i narkomanii będzie uzależnienie od dopalaczy. Nazwa dopalacz – nazwa potoczna jest myląca. Wole nazwę nowe narkotyki. Ustawa z dnia […]