Tag: wyrok

  • Czy można lubić czasem orzeczenia sądowe?

    Czy można lubić czasem orzeczenia sądowe?

    Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie – z dnia 30 marca 2017 r. II SA/Rz 931/16 – Ilość środka zastępczego i sposób jego ukrycia – jako okoliczności uzasadniające wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzanie środków zastępczych do obrotu. Mam takie czarnowidztwo. Takie proroctwo, moje które nie chciałbym, aby się spełniało. Abym nie miał racji. Ale bardzo…