O naszej kancelarii prawnej

Ireneusz Zdrojkowski – radca prawny

Radca prawny Ireneusz Zdrojkowski

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez  kręgową  Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu) na kierunku administracja.
Autor publikacji prawniczych:
– artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 1”, Monitor Prawniczy nr 6/2006,
– artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 2”, Monitor Prawniczy nr 7/2006,
– artykułu „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r. (V CKN 1537/00), Studia Iuridica Lublinesia nr 6/2005.

Zainteresowania: prawo cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, prawo spółek handlowych zagadnienia prawne związane z nieruchomościami, prawo administracyjne.

Kontakt:
tel. 694 333 258
e-mail: i.zdrojkowski@gmail.com

Kamil Suchecki – adwokat

Adwokat Kamil Suchecki

Adwokat, wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zainteresowania: prawo cywilne, prawo spółdzielcze, prawo karne, prawo administracyjne.

Kontakt:
tel. 507 621 503
e-mail: adwokatsuchecki@wp.pl

Obsługujemy sprawy z miast: Radom, Zwoleń, Grójec i okolic. Zapraszamy również osoby spoza rejonu do skorzystania z naszych usług.