Obsługa Przedsiębiorców

Pomagamy przedsiębiorcom w ramach bieżącej obsługi prawnej – w szczególności w zakresie zawierany umów, dochodzenia roszczeń, kontaktach z urzędami.

  • Pomagamy w zakładaniu firm i wyborze odpowiedniej formy prawnej, zapewniając kompleksowe doradztwo oraz pomoc w sporządzaniu dokumentów rejestracyjnych, tak aby nasi klienci mogli podejmować decyzje na podstawie pełnej wiedzy o korzyściach i ryzyku związanych z różnymi strukturami prawno-organizacyjnymi.
  • Opracowujemy umowy handlowe i korporacyjne, w tym umowy sprzedaży, współpracy biznesowej czy umowy najmu, zapewniając kompleksową analizę, negocjacje oraz sporządzanie umów, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem oraz ochronę interesów naszych klientów.
  • Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych, gwarantując profesjonalną reprezentację w postępowaniach cywilnych, gospodarczych oraz arbitrażowych, dążąc do osiągnięcia korzystnych rozstrzygnięć w imieniu naszych klientów.
  • Oferujemy obsługę prawną w zakresie prawa pracy, zapewniając wsparcie w kwestiach zatrudnienia, negocjacji zbiorowych układów pracy oraz reprezentację w sporach pracowniczych, aby nasi klienci mogli prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Przeprowadzamy audyty prawne, aby kompleksowo ocenić ryzyka prawno-finansowe przedsiębiorstwa oraz rekomendować działania mające na celu minimalizację tego ryzyka, dostarczając klientom wskazówek i strategii na podstawie analizy wyników audytu.
  • Udzielamy doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, włączając w to audyty zgodności z przepisami RODO, opracowywanie polityk prywatności oraz szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych, aby zapewnić naszym klientom zgodność z obowiązującymi przepisami i ochronę danych.
  • Pomagamy w restrukturyzacji i upadłości firm, zapewniając doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, negocjacje z wierzycielami oraz reprezentację przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, aby nasi klienci mogli skutecznie zarządzać trudnymi sytuacjami finansowymi.