Pomoc z zakresu Prawa Budowlanego

Pomagamy w kwestiach związanych z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej.

  • Udzielamy wsparcia w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, włączając w to analizę przepisów prawa budowlanego oraz sporządzanie kompleksowych wniosków.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, działając w ich imieniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
  • Pomagamy w procesie legalizacji samowoli budowlanej, udzielając porad prawnych, przygotowując niezbędną dokumentację oraz reprezentując klientów przed organami administracji publicznej.
  • Oferujemy doradztwo w zakresie przepisów prawa budowlanego, włączając w to interpretację przepisów, analizę zagadnień prawnych oraz przygotowywanie opinii prawnych.
  • Udzielamy pomocy w negocjacjach z sąsiadami oraz innymi podmiotami dotyczących spraw związanych z prawem budowlanym, dążąc do osiągnięcia korzystnych dla klienta porozumień.
  • Doradzamy klientom w sprawach dotyczących ochrony środowiska w kontekście inwestycji budowlanych, włączając w to analizę wymagań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.