Radca prawny Ireneusz Zdrojkowski

Radca prawny, autor publikacji z dziedziny prawa prywatnego, mediator sądowy.

Odbył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu) na kierunku administracja.
Autor publikacji prawniczych:
– artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 1”, Monitor Prawniczy nr 6/2006,
– artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 2”, Monitor Prawniczy nr 7/2006,
– artykułu „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r. (V CKN 1537/00), Studia Iuridica Lublinesia nr 6/2005.

Zainteresowania:

prawo cywilne, prawo spółek handlowych, zagadnienia prawne związane z nieruchomościami, prawo administracyjne.