Sprawy dotyczące nieruchomości

Pomagamy w sprawach dotyczących granic nieruchomości, zasiedzenia oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej, zapewniając kompleksową pomoc prawną i reprezentację naszym klientom.

  • Udzielamy wsparcia w procesach zakupu, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, zapewniając kompleksową analizę prawno-finansową transakcji oraz sporządzając niezbędną dokumentację.
  • Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących nieruchomości, takich jak roszczenia o zniesienie współwłasności, usuwanie wad prawnych czy dochodzenie odszkodowań z tytułu wad ukrytych.
  • Pomagamy w przygotowaniu umów dotyczących nieruchomości, takich jak umowy przedwstępne, umowy o przeniesienie własności, umowy najmu, dzierżawy czy umowy odożywczne.
  • Oferujemy doradztwo prawne w procesie inwestycji nieruchomościowych, obejmujące analizę ryzyka inwestycyjnego, negocjacje warunków transakcji oraz reprezentację klientów w negocjacjach z kontrahentami.
  • Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i pozwoleń związanych z nieruchomościami, takich jak pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
  • Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa spadkowego dotyczącego nieruchomości, włączając w to procesy dziedziczenia, podział majątku oraz sporządzanie testamentów.
  • Reprezentujemy klientów w mediacjach oraz negocjacjach dotyczących sporów nieruchomościowych, dążąc do osiągnięcia porozumienia między stronami bez konieczności prowadzenia postępowań sądowych.
  • Zapewniamy wsparcie prawne w procesach rewitalizacji oraz zagospodarowania nieruchomości, pomagając klientom w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacji projektów inwestycyjnych.