Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Pomagamy w sprawach dotyczących alimentów, , kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, separacji, podziału majątku wspólnego

  • Udzielamy wsparcia w ustalaniu i modyfikacji alimentów, zapewniając, że potrzeby dzieci oraz zasady sprawiedliwości są uwzględniane.
  • Pomagamy w negocjacjach oraz sporządzaniu umów dotyczących kontaktów z dziećmi, dbając o zapewnienie stabilnych i satysfakcjonujących warunków dla wszystkich stron.
  • Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, dążąc do osiągnięcia rozwiązań, które będą służyć najlepszemu interesowi dziecka.
  • Oferujemy wsparcie i doradztwo w przypadkach separacji, pomagając klientom zrozumieć procesy prawne oraz ich prawa i obowiązki.
  • Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach podziału majątku wspólnego, starając się osiągnąć sprawiedliwe i korzystne dla nich rozwiązania.
  • Zapewniamy pomoc prawną w sprawach adopcyjnych, zapewniając, że procedury są prawidłowo przeprowadzane i zgodne z obowiązującymi przepisami.
  • Wspieramy klientów w sprawach przemocy domowej, pomagając w uzyskaniu środków ochronnych oraz ściganiu sprawców.
  • Reprezentujemy klientów w procesach mediacji rodzinnych, dążąc do osiągnięcia porozumienia między stronami w sposób pokojowy i skuteczny.