Sprawy z zakresu prawa pracy

Pomagamy w sprawach: odszkodowania z tytułu niezasadnego czy bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, kary porządkowe, sprostowanie świadectwa pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, naruszenie zakazu konkurencji i innych.

  • Udzielamy wsparcia w przypadkach dyskryminacji w miejscu pracy, mobbingu oraz molestowania seksualnego, reprezentując klientów w sporach przed sądami pracy oraz organami nadzoru.
  • Pomagamy w negocjacjach dotyczących warunków zatrudnienia, w tym wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych, godzin pracy oraz urlopów, dążąc do osiągnięcia korzystnych dla klienta porozumień.
  • Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących zwolnień dyscyplinarnych, niedopełnienia obowiązków pracowniczych oraz naruszenia przepisów BHP, działając w interesie klienta przed sądami pracy oraz organami nadzoru.
  • Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, reprezentując klientów w procesach odszkodowawczych przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • Doradzamy klientom w zakresie rozwiązywania konfliktów między pracownikami oraz wspieramy w opracowywaniu polityk wewnętrznych dotyczących mediacji i rozwiązywania sporów.
  • Udzielamy porad prawnych dotyczących umów o pracę, umów menedżerskich oraz umów o dzieło, zapewniając klientom zrozumienie ich praw i obowiązków oraz minimalizując ryzyko prawne.
  • Pomagamy w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych oraz opracowywaniu dokumentów zatrudnieniowych, włączając w to sporządzanie regulaminów pracy, umów o pracę oraz polityk personalnych.
  • Oferujemy wsparcie prawne w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i redukcji zatrudnienia, zapewniając doradztwo w procesie zwolnień grupowych oraz reprezentację przed sądami pracy.