Honorarium adwokata oraz radcy prawnego

Wynagrodzenie/ Honorarium adwokata i radcy prawnego

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem przed podjęciem prowadzenia się danej sprawy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:

– rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy
– wartości przedmiotu sporu
– terminu wykonania zlecenia oraz niezbędnego nakładu czasu pracy

Kosztorys pracy adwokata i radcy prawnego

Na wyraźne życzenie klienta sporządzamy kosztorys uwzględniający czas pracy adwokata lub radcy prawnego, ilość terminów oraz inne czynniki, od których może zależeć wysokość wynagrodzenia.

Koszt jednorazowej porady prawnej w Kancelarii w Radomiu wynosi od 70 do 200 zł brutto.

Sprawy podejmowane przez Kancelarię w Zwoleniu, Grójcu oraz w pozostałych Sądach Rejonowych wchodzących w obręb terenu naszego działania, są wyceniane osobno

Stawki wynagrodzenia dla adwokata i radcy prawnego określone przepisami

Przy ustalaniu wynagrodzenia w sprawach sądowych Kancelaria stosuje pomocniczo stawki określone:
– Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm.
– Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm.