Dzień Otwarty Kancelarii Radcowskich

kategoria:

Informuje, że biorę udział w Dniu Otwartym Kancelarii Radcowskich, który organizowany jest przez Krajową Izbę Radców Prawnych 6 lipca 2024 roku.

Organizatorem Dni Otwartych jest Krajowa Izba Radców Prawnych.
W ramach Dnia Otwartego Kancelarii Radcowskich będę udzielać osobom zgłaszającym się do kancelarii informacji prawnej, tj. prostej informacji/wyjaśnienia w zakresie przepisów prawnych, w tym procedur mających zastosowanie w danym przypadku.

 Będzie można również umówić się na poradę prawną, rozumianą jako szczegółowa analiza konkretnego stanu faktycznego, wraz z analizą dostarczonych przez klienta dokumentów.

Proszę o wcześniejszy kontakt pod numerem 601 448 787.

Informacje prawne udzielane osobom, które zgłoszą się do kancelarii w ramach Otwartego Dnia Kancelarii Radcowskich, są bezpłatne.

Celem projektu Dnia Otwartego Kancelarii Radcowskich jest przede wszystkim edukacja prawna społeczeństwa, jak również zwiększenie rozpoznawalności zawodu radcy prawnego oraz zakresu kompetencji radcy prawnego.

Zapraszam serdecznie do kontaktu, zarówno w formie stacjonarnej, jak i za pomocą środków komunikowania na odległość.