W którym sądzie złożyć wniosek o alimenty?

Załóżmy, że osoba, która chce złożyć pozew o alimenty, mieszka w Radomiu. Osoba pozywana natomiast w tej hipotetycznej sytuacji mieszka w Grójcu. W którym sądzie powinno się wówczas złożyć pozew o alimenty? Okazuje się, że osoba pozywająca o alimenty ma wybór: może złożyć wniosek w sądzie Rejonowym w Grójcu lub w Sądzie Rejonowym w Radomiu, czyli albo tam, gdzie mieszka osoba pozywana, albo tam, gdzie mieszka strona pozywająca. Jeśli wybierzemy Grójec, powinniśmy skierować się do Sądu Rejonowego przy ul. Sportowej 14, do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Wydział ten obsługuje wnioski o alimenty z miejscowości takich jak:
Grójec, Tarczyn, Białobrzegin/Pilicą, Wyśmierzyce, Radzanów Goszczyn, Błotnica, Promna, Stromiec, Warka, Chynów, Pniewy, Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto/n.Pilicą, Jasieniec

.

Wniosek o alimenty – jaki koszt?

Wniosek składamy bezpłatnie – wypełniony formularz w 2 egzemplarzach należy zostawić w sekretariacie sądu (pok. nr 5). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Do formularza należy dołączyć akt ślubu (lub należy podać stopień pokrewieństwa, jeśli rzecz dotyczy konkubinatu lub gdy wniosek o alimenty składamy wobec innej bliskiej osoby, np. rodzica).

W prawidłowym sporządzeniu wniosku może pomóc dobry prawnik Radom.

Czy wniosek o alimenty można wysłać pocztą?

Tak, wniosek (podpisany odręcznym podpisem) można wysłać na adres Sądu pocztą: należy zachować potwierdzenie nadania.

Kontakt z sekretariatem sądu

W sytuacji, gdy nasz wniosek będzie zawierał błędy formalne, zostaniemy wezwani do jego uzupełnienia na miejscu. Warto znać e-mail kontaktowy, który obsługują pracownicy sekretariatu: rodzinny@grojec.sr.gov.pl oraz nr telefonów, przez które również możliwe jest bezpośrednie nawiązanie kontaktu z osobą obsługującą nasz wniosek.

Pomoc w napisaniu wniosku o alimenty

*Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu wniosku lub osoby, które potrzebują wsparcia prawnika podczas rozprawy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Zwoleń, Grójec, Radom to bezpośredni rejon naszych działań.