Intercyza – co to jest?

Intercyza to akt notarialny stanowiący umowny ustrój pomiędzy małżonkami. Intercyzę można spisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie.

Najczęściej ten akt wiążemy z całkowitą rozdzielnością majątkową. Oznacza to, że od chwili podpisania dokumentów wspólny majątek przestaje istnieć. Warto jednak pamiętać, że istnieje jeszcze kilka typów podziału: ograniczenie wspólności majątkowej, rozszerzenie wspólności majątkowej oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Jak spisać intercyzę?

Osoby pozostające w związku małżeńskim bądź narzeczeni powinni udać się do notariusza, gdzie zostanie zawarta nowa umowa majątkowa. Dokument ten jest niezbędny, aby wszelkie ustalenia zostały uznane za ważne. Warunki intercyzy powinny być potwierdzone przez obie strony obecne podczas podpisywania aktu. Warto więc wcześniej ustalić szczegóły umowy. Oprócz obecności osób zainteresowanych (małżonków lub narzeczonych oraz notariusza) do podpisania intercyzy niezbędne są tylko dowody osobiste i akt małżeństwa, jeśli para zawarła już związek.

Co daje intercyza?

Pozwala na uniknięcie wielu kwestii spornych podczas ewentualnego. Daje też możliwość samodzielnego decydowania o kwestiach finansowych i dysponowania swoim majątkiem. Okazuje się bardzo przydatna zwłaszcza tym, którzy posiadają własną firmę. Intercyza jest także zabezpieczeniem przed skutkiem złych decyzji jednego z małżonków. W przypadku długów należności nie są pobierane od drugiego współmałżonka.