Intercyza – co to jest?

Intercyza to akt notarialny stanowiący umowny ustrój pomiędzy małżonkami. Intercyzę można spisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie.

Najczęściej ten akt wiążemy z całkowitą rozdzielnością majątkową. Oznacza to, że od chwili podpisania dokumentów wspólny majątek przestaje istnieć. Warto jednak pamiętać, że istnieje jeszcze kilka typów podziału: ograniczenie wspólności majątkowej, rozszerzenie wspólności majątkowej oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Jak spisać intercyzę?

Osoby pozostające w związku małżeńskim bądź narzeczeni powinni udać się do notariusza, gdzie zostanie zawarta nowa umowa majątkowa. Dokument ten jest niezbędny, aby wszelkie ustalenia zostały uznane za ważne. Warunki intercyzy powinny być potwierdzone przez obie strony obecne podczas podpisywania aktu. Warto więc wcześniej ustalić szczegóły umowy. Oprócz obecności osób zainteresowanych (małżonków lub narzeczonych oraz notariusza) do podpisania intercyzy niezbędne są tylko dowody osobiste i akt małżeństwa, jeśli para zawarła już związek.

Ile kosztuje intercyza?

Maksymalna taksa u notariusza to 400 zł i 23 procent podatku VAT, jeśli podpisujemy intercyzę przed zawarciem związku małżeńskiego. Dodatkowo płatne są wypisy od umowy – trzeba liczyć się z kosztem kilkunastu złotych za egzemplarz.
W przypadku, gdy podpisujemy akt po ślubie taksa notarialna waha się od 100 do 10 000 zł. Koszt zależy od wartości majątku małżonków. Analogicznie do kosztów intercyzy spisywanej przed ślubem należy uwzględnić 23 procent podatku VAT i koszt egzemplarza wypisu.

Co daje intercyza?

Pozwala na uniknięcie wielu kwestii spornych podczas ewentualnego. Daje też możliwość samodzielnego decydowania o kwestiach finansowych i dysponowania swoim majątkiem. Okazuje się bardzo przydatna zwłaszcza tym, którzy posiadają własną firmę. Intercyza jest także zabezpieczeniem przed skutkiem złych decyzji jednego z małżonków. W przypadku długów należności nie są pobierane od drugiego współmałżonka.

Przy załatwianiu wszystkich formalności związanych z intercyzą przyda się dobry prawnik Grójec to miasto, w którym można znaleźć taką doświadczoną i kompetentną osobę.